24 marca w ICN Polfa Rzeszów odbyły się wybory w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zdecydowali, że funkcję przewodniczącego KM w kadencji 2023-2028 pełnić będzie ponownie Tadeusz Perdeus.

Serdecznie gratulujemy!

 

Gośćmi zebrania były Bogumiła Stec-Świderska, za-ca przewodniczącego ZR, a nad prawidłowością wyborów czuwała Barbara Staszczak członek Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.