Wypowiedzenie umowy o pracę: Obowiązki pracodawcy i pracownika

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1327464,wypowiedzenie-umowy-o-prace-jakie-obowiazki-ma-pracodawca-i-pracownik.html

 

Zlecenie lub dzieło u innego pracodawcy: Jakie składki do ZUS

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1228311,zlecenie-i-etat-u-innego-pracodawcy-a-skladki-zus.html

 

W 2019 r. więcej uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1343782,karta-duzej-rodziny-2019-uprawnieni.html

 

Składki na fundusz solidarnościowy już od 1 stycznia 2019 r.

https://inforfk.pl/aktualnosci/4224099,Skladki-na-fundusz-solidarnosciowy-juz-od-1-stycznia-2019-r.html

 

Skrócony czas pracy dla rodzica

https://inforfk.pl/aktualnosci/4264715,Skrocony-czas-pracy-dla-rodzica.html

 

Waloryzacja emerytur i rent w 2019 r. - wzrost świadczeń

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/2800857,Waloryzacja-emerytur-i-rent-w-2019-r-wzrost-swiadczen.html