15 marca 2018 r. odbyły się w naszej firmie wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ICN Polfa Rzeszów S.A. na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym OM został wybrany Tadeusz Perdeus. Powołana została również dwunastoosobowa Komisja Międzyzakładowa.

Czterech delegatów w czerwcu b.r. będzie reprezentować organizację na WZD Regionu Rzeszowskiego.

Wszystkim nowo wybranym życzymy sukcesów w wypełnianiu swoich statutowych obowiązków.