Jak rozliczyć majątek wspólny po rozwodzie

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/926811,rozliczenie-majatku-wspolnego-po-rozwodzie.html

Darmowe leki od września. Na liście także drogie medykamenty

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/926888,darmowe-leki-dla-seniorow.html

Nagana i upomnienie - zasady wymierzania kar pracowniczych

http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/738888,Nagana-i-upomnienie-zasady-wymierzania-kar-pracowniczych.html

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2016 roku

http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/738850,Dodatek-za-prace-w-porze-nocnej-w-2016-roku.html

Trzynastka a kara pracownicza

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/738852,Trzynastka-a-kara-pracownicza.html