Przeciętne wynagrodzenie w Polsce.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w poszczególnych województwach, I kw. 2013 - II kw. 2015 r (zł)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych miastach wojewódzkich, I kw. 2013 - III kw. 2015 r (zł)


Stopa bezrobocia w wybranych województwach w grudniu 2015 roku

Warmińsko-Mazurskie

16,3

Kujawsko-Pomorskie

13,3

Zachodniopomorskie

13,3

Podkarpackie

13,2

Świętokrzyskie

12,5

Podlaskie

11,8

Lubelskie

11,7

Dolnośląskie

8,6

Mazowieckie

8,4

Małopolskie

8,4

Śląskie

8,2

Wielkopolskie

6,2

 

Źródło: money.pl, na podstawie danych GUS