Na spotkaniu w dniu 27.03.2014 r. wybrano 3-osobowy Zarząd:

CHORZĘPA Klara - Przewodniczący

BAZYLAK Irena

KOTYLA Władysław