Przewodniczący
KM NSZZ Solidarność
Tadeusz Perdeus
  Z-ca Przew.
KM NSZZ Solidarność
Mirosław Dziwik
  Z-ca Przew.
KM NSZZ Solidarność
Karolina Sitarz
  Sekretarz
KM NSZZ Solidarność
Janusz Jasiewicz
  Skarbnik
KM NSZZ Solidarność
Edyta Błaszkiewicz
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Marcin Cierpiał
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Adam Krupa
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Tomasz Nycz
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Jolanta Senejko
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Damian Sikora
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Radosław Szmyk
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Katarzyna Woźny


Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący KR
NSZZ Solidarność
Renata Kołek
    Zastępca Przew. KR
NSZZ Solidarność
Anna Bonecka-Misztal
  Członek KR
NSZZ Solidarność
Marek Gaweł
  Członek KR
NSZZ Solidarność
Magdalena Krupa