Przewodniczący
KZ NSZZ Solidarność
Tadeusz Perdeus
  Z-ca Przew.
KZ NSZZ Solidarność
Andrzej Trzaska
  Sekretarz
KZ NSZZ Solidarność
Janusz Jasiewicz
  Skarbnik
KZ NSZZ Solidarność
Alicja Sikora
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Wiesław Feret
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Tomasz Nycz
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Piotr Opaliński
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Marta Sajdutka
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Maria Oronowicz
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Antoni Stawarz
  Członek Zarządu
KZ NSZZ Solidarność
Marzena Majcher-Skiba


Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący KR
NSZZ Solidarność
Mirosław Dziwik
  Zastępca Przew. KR
NSZZ Solidarność
Adam Krupa
  Członek KR
KZ NSZZ Solidarność
Katarzyna Woźny
  Członek KR
KZ NSZZ Solidarność
Anna Bonecka-Misztal