Przewodniczący
KM NSZZ Solidarność
Tadeusz Perdeus
  Z-ca Przew.
KM NSZZ Solidarność
Mirosław Dziwik
  Z-ca Przew.
KM NSZZ Solidarność
Marta Sajdutka
  Sekretarz
KM NSZZ Solidarność
Janusz Jasiewicz
  Skarbnik
KM NSZZ Solidarność
Edyta Błaszkiewicz
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Marcin Cierpiał
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Adam Krupa
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Tomasz Nycz
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Jolanta Senejko
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Andrzej Trzaska
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Katarzyna Woźny
  Członek Zarządu
KM NSZZ Solidarność
Katarzyna Zając


Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący KR
NSZZ Solidarność
Anna Wójcik
    Zastępca Przew. KR
NSZZ Solidarność
Anna Bonecka-Misztal
  Członek KR
NSZZ Solidarność
Renata Kołek
  Członek KR
NSZZ Solidarność
Magdalena Drabik