Pod koniec listopada 2009 roku powstała nasza nowa strona internetowa: www.solidarnosc-icn.pl
Zawiera ona informacje dla członków związku jak również w sferze ogólnej mogą z niej również skorzystać pracownicy zakładu.
Zapraszamy Was do włączenia się w rozwój tej strony. Prosimy o informacje co warto zmienić lub poprawić.
Oczekujemy na Wasze pomysły i propozycje.


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"