Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 r.

Od 1-stycznia 2017r. minimalne wynagrodzenie wynosi  2 tys. zł i jest to kwota brutto. Na rękę pracownik dostanie wypłatę pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu). A to oznacza, że do kieszeni pracownika zarabiającego najniższą krajową trafi 1459,48 zł, lub – jeśli korzysta z podniesionych kosztów uzyskania przychodu ze względu na dojazdy z innej miejscowości – 1464,48 zł. Natomiast pracodawcę zatrudnienie jednej osoby z taką pensją kosztować będzie 2412,20 zł (a to z powodu składek ubezpieczeniowych opłacanych przez zakład pracy).

 

 

● Dopłata do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 7. Ponieważ wynosi ona 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, do każdej godziny pracy w porze nocnej należy się dopłata w wysokości (zależnie od liczby godzin pracy w miesiącu) od 2,3 do 2,5 zł.

Potrącenia z pensji pracownika będą mniejsze, bo dłużnicy, którym pensję zajął komornik, muszą dostać wypłatę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeśli pracodawca potrąca kary za wykroczenia służbowe, pracownikowi musi pozostawić przynajmniej 90 proc. najniższej płacy (1800 zł brutto), a przy potrąceniach zaliczek przynajmniej 75 proc. (1500 zł brutto).