Wybory Społecznego Inspektora Pracy w ICN Polfa Rzeszów S.A.

Organizacje związkowe działające w zakładzie pracy ustalają iż :

1.Wybór SIP na kadencje 2015-2019 zostanie dokonany na podstawie regulaminu wyborów.

2.Sprawy organizacyjne przeprowadzi Komisja Wyborcza powołana przez związki zawodowe w zakładzie .

3.Pracownicy zgłaszają swoich kandydatów- spełniających warunki określone  w ustawie o SIP do Komisji Wyborczej do dnia 10.03.2015

4.Informacja o kandydatach zostanie podana do wiadomości pracowników.

5.Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 19.03.2015 w godzinach 6.00-16.00

I –  Główny lokal wyborczy budynek biurowy ICN sala konferencyjna I piętro

II – Oddziały produkcyjne – Formy I obok jadalni , Formy II jadalnia II piętro.

Informujemy, że głosowanie poza lokalem wyborczym na wyżej podanych oddziałach odbędą się w dniu wyborów w godzinach 10.00-11.00 i 14.15-15.15.

Pracownicy zatrudnieni na tych oddziałach mogą głosować w lokalu wyborczym , natomiast w określonych godzinach tylko w miejscu zorganizowania głosowania poza lokalem.