Prawo na co dzień
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 kwietnia 2017 12:07

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1036615,odebranie-emerytury-renty-przez-zus-weryfikacja-decyzji-zus.html

ZUS już nie odbierze emerytury lub renty na własnych zasadach. Ale ubezpieczony i tak może na tym stracić

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1031031,wiek-emerytalny-a-wysokosc-emerytury.html

Na emeryturę nie ma co się spieszyć. Późniejsze przejście to wyższe świadczenie

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1036509,e-usluga-sprawdz-swoje-punkty-karne-dostepna-od-24-kwietnia.html

E-usługa „Sprawdź swoje punkty karne” dostępna od 24 kwietnia

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1036228,nielegalny-wyrab-drzew-kary-za-wycinke.html

Nielegalny wyrąb drzew: Cena za wycinkę może być wysoka

 

http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_przestrzenna/748044,Jakie-warunki-musi-spelnic-dostep-inwestycji-do-drogi-publicznej.html

Jakie warunki musi spełnić dostęp inwestycji do drogi publicznej

 

http://www.infor.pl/prawo/spadki/podatek-od-spadku/751572,Kto-musi-placic-podatek-od-darowizn-i-spadkow-w-2017-r.html

Kto musi płacić podatek od darowizn i spadków w 2017 r.?

 

http://www.infor.pl/prawo/sprawy-urzedowe/egzekucja-komornicza/752802,Kwoty-wolne-od-zajec-komornika-sa-wyzsze-w-2017-r.html

Kwoty wolne od zajęć komornika są wyższe w 2017 r.

 
Prawo na co dzień
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 09:42

Uszczęśliwiani na siłę: Seniorzy, którzy wcale nie marzą o przejściu na emeryturę

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1028057,obnizenie-wieku-emerytalnego-seniorzy-na-rynku-pracy.html

 

Wiadomo kiedy rząd przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1028734,harmonogram-podwyzek-dla-nauczycieli.html

 

Jakie wynagrodzenie za pracę w nocy podczas zmiany czasu

http://inforfk.pl/aktualnosci/349649,Jakie-wynagrodzenie-za-prace-w-nocy-podczas-zmiany-czasu.html

 

Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy a minimalna stawka godzinowa

http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/753770,Potracenia-z-wynagrodzenia-zleceniobiorcy-a-minimalna-stawka-godzinowa.html

 

Emerytury 2017 - najważniejsze zmiany

http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/753744,Emerytury-2017-najwazniejsze-zmiany.html

 
Prawo na co dzień
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 marca 2017 14:40

Miejsce dla trzylatka w przedszkolu? W 2017 r. zadanie (a)wykonalne

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1024244,rekrutacja-do-przedszkoli-2017-miejsce-w-przedszkolu-2017.html

 

Unia ma dość celowego psucia urządzeń przez producentów: Żywotność sprzętu ma być dłuższa

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/1024251,produkcja-sprzetu-prawa-konsumentow-ue.html

 

PIT: Komu przysługuje ulga na dzieci w 2017 roku?

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1023924,pit-komu-przysluguje-ulga-na-dzieci-w-2017-roku.html

 

Minimalna stawka godzinowa: Pierwsza kontrola PIP bez kary dla przedsiębiorcy

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1023907,minimalna-stawka-godzinowa-pierwsza-kontrola-pip-bez-kary-dla-przedsiebiorcy.html

Polska rewolucja związkowa, czyli jak delegat dzieli partnerów

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1023918,zwiazki-zawodowe.html

 
Świadczenie przedemerytalne
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 lutego 2017 13:07

Świadczenie przedemerytalne? Kto może ubiegać się o nie ubiegać

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która straciła pracę z winy zakładu pracy (bankructwo firmy, ogłoszenie upadłości). Oznacza to, że osoba, która sama zrezygnuje z pracy albo pracodawca zwolni ją dyscyplinarnie – nie otrzyma świadczenia. Ważne jest to, że przyczyna wypowiedzenia musi nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Ponadto do przyznania świadczenia liczy się staż i wiek, tj. osoba starająca się o świadczenia powinna ukończyć do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat – kobieta lub 61 lat – mężczyzna oraz mieć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; lub ukończyć 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), a okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

 
Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 lutego 2017 13:06

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, osobie dla której nie ma ofert pracy oraz która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a także wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą (i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę), opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, była zatrudniona za granicą i przybyła do Polski jako repatriant. Zasiłek przysługuje też osobom zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, gdy okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP.

Zasiłek dla bezrobotnych: w jakiej wysokości?

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby która straciła pracę oraz czasu przebywania na zasiłku. Jeśli łączny staż pracy jest mniejszy niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Gdy staż pracy wynosi pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 100 procent. Po przepracowaniu co najmniej 20 lat, bezrobotny otrzymuje 120 procent zasiłku podstawowego. Zasiłki wypłaca Powiatowy Urząd Pracy, raz na miesiąc, z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych za który zasiłek przysługuje.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wynosi (brutto):

  • obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;
  • podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;
  • podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł.

Jak długo przysługuje zasiłek?

Czas pobierania zasiłku zależy od sytuacji na rynku pracy w powiecie w którym mieszka bezrobotny. Dłużej zasiłek przysługuje w rejonach o wyższym bezrobociu.

Zasiłek dla bezrobotnych pobierają przez 180 dni bezrobotni mieszkający na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Stopa bezrobocia z 30 czerwca 2016, to 8,7 procent, co oznacza że poziom referencyjny bezrobocia to 13,05 procenta (150 proc. z 8,7 proc.).

Zasiłek przez 365 dni pobierają bezrobotni mieszkający w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, albo mające powyżej 50 roku życia oraz posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku. Przez rok zasiłek mogą pobierać także osoby bezrobotne mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, z bezrobotnym małżonkiem, który utracił prawo do zasiłku oraz bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Poprawiony: środa, 08 lutego 2017 13:09
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 16